Blog Archives

מדע מתקדם לילדי החינוך הביתי Advanced Science Classes

מדע מתקדם לילדי החינוך הביתיחשיבה מדעית יצירתית בהישג יד!מרכז נוער שוחר מדע של האוניברסיטה העברית פיתח עבורכם, ילדי משפחות החינוך הביתי תכנית העשרה אקדמית חדשה. אנו מזמינים אתכם להשתתף בפעילות מדעית ייחודית ברמה אקדמית,יצירתית ומפתיעה שנבנתה במיוחד עבורכם. המפגשים מתקיימים

Posted in Classes / Courses